Welkom bij Lucie Snoeker Management en Advies

In 2011 ben ik gestart met mijn eigen bureau Lucie Snoeker Management en Advies. Sindsdien adviseer ik/ werk ik samen met musea, culturele en maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, instellingen op het gebied van onderwijs en amateurkunst.

Mijn ervaring ligt met name in de publieke en culturele sector. Ik ben gespecialiseerd in verzelfstandiging(sprocessen), strategie-, beleid- en organisatieontwikkeling, het opstellen van businessplannen/bedrijfsplannen, samenwerken, bouw- en huisvestingsprojecten (o.a. monumenten), het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, dit alles op basis van co-creatie.

"Wat doe je dan precies?", vraagt men mij soms.
Hoe kom je van idee (of vraagstuk) tot uitvoering is vaak het centrale thema in mijn adviespraktijk. Het komt erop neer dat ik luister, lees, analyseer, structureer, vraag, opschrijf. Ik werk een idee of vraag uit tot het beoogde resultaat, voorzien van een stappenplan voor de uitvoering en van een begroting. Ik werk op basis van co-creatie en werk zoveel mogelijk met mensen uit de organisatie samen. Zij hebben kennis van hun situatie (zoals het krachtenveld) en zijn betrokken bij de uitvoering. We doorlopen zoveel mogelijk samen het (uit)zoek- en denkproces, zodat het resultaat gedragen wordt. Verder vind ik het prettig als we samen kunnen lachen. Dat zijn de leukste projecten.

U kunt ook contact met mij opnemen voor projectmanagement en interim-management.

museumpeilLees hier het artikel van Lucie Snoeker
dat november 2013 in Museumpeil verscheen.